خط تولید ممبران

محصولاتی از جمله درب ورودی، درب کابینت، تاج، روکوب، چهارچوب … در برمیگیرد. این محصولات تلفیق هنر و تکنولوژی است بدین گونه که MDF در سایزهای مختلف برای محصولات مختلف طبق نقشه های فنی ترسیم شده توسط تیم مهندسی محصول، برش داده میشود و توسط دستگاه CNC (با برنامه طراحی شده در سه محور X.Y.Z  توسط متخصص مربوطه) روی سطح آن طرح های مختلف درج میگردد و در سطح رویی بهترین چسب آلمانی ممبران پاشیده میشود و نهایتا در داخل دستگاه ممبران، خلا منفی ایجاد شده و طی فرایند مربوطه، روکش PVC کره ای، در داخل ابزارخوردگی ها و سطح کار میچسبد. درخت سبز به خود میبالد که در رنگها و طرح های مختلف محصولات ممبران را به بازار ارایه میدهد.
کاربرد: جایگزین مناسبی برای دربهای چوبی و ایجاد طرحهای بسیار جذابتر، صرفه جویی در زمان تولید، بدون نیاز به رنگ نمودن.