زیرمجموعه های کارخانه

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه:

درخت سبز یکی از معدود شرکت هایی است که افزایش کیفیت مصنوعات چوبی را سرلوحه کار خود قرار داد و اقدام به تأسیس آزمایشگاه نموده که بطور دوره ای تمام محصولات و مواد اولیه در اینجا کنترل و بازرسی می¬شود. همچنین جهت کنترل حین فرایند تولید نیز، از بازرسین آموزش دیده و مجرب استفاده می نماید که تمام این عوامل سبب بهبود سیستم می گردد. با این حال در کیفیت پایانی نیست و روز به روز در این مسیر قدم بر می داریم.

QGOA1825
QGOA1825

واحد R&D:

در این واحد هدف، انجام تحقیقات جهت توسعه می باشد. درخت سبز از بهترین نیروهای تحصیل کرده استفاده نموده و تیم R&D جهت توسعه سیستم متکی بر تحقیقات مستند، راه اندازی نموده است.

واحد انبار:

یکی از بخش هایی که در حفظ کیفیت میتواند موثر باشد، انبارش مواد اولیه و محصول می باشد که درخت سبز دارای انبارهای مجزا برای مواد اولیه و محصول می باشد که تمامی شرایط جهت حفظ و نگهداری از محموله ها، پایش می شود.

QGOA1825
QGOA1825

واحدهای تولیدی:

شرکت درخت سبز دارای چهار واحد تولیدی پست فرمینگ، ممبران، پروفیل و قرنیز آببند می باشد، که از ابتدا سعی بر آن بوده است که دستگاه¬های مدرن نصب و راه اندازی شود تا با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا و مواد اولیه مرغوب از بهترین برندهای برتر، بتوانیم بهترین کیفیت محصول را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهیم.

واحد آموزش:

از آنجاییکه آموزش یکی از نقاط بالقوه یک سازمان می باشد لذا تمامی پرسنل شرکت، براساس نیازسنجی، در دوره های آموزشی مدون برون و درون سازمانی، حضور یافته و نهایتاً اثربخشی دوره ها توسط واحد آموزش و مدیران مربوطه تعیین می¬شود.

QGOA1825
QGOA1825

واحدهای دیگر:

از آنجاییکه یک سیستم به نتیجه مطلوب نمی رسد مگر با تکیه بر کارهای گروهی و تیمی، درخت سبز از افراد با تجربه در واحدهای برنامه ریزی و کنترل تولید، فنی مهندسی و پشتیبانی … بهره گرفته است.