محصولات پروفیل

محصولاتی از جمله انواع نبشی، پایه میز، دیوارکوب، قرنیز، تاج، زیر چراغی، کرکره جدید، … . محصولات پروفیل با مغز MDF ، و روکش PVC از شرکت کره، در طرح های مختلف تولید میشود. روند تولید بدین گونه است که براساس یکسری نقشه های فنی که توسط تیم مهندسی محصول تهیه شده، MDF در ابعاد مختلف از دستگاه مولدرینگ عبور کرده و باتوجه به تیغه مربوطه، پروفیل خام از دستگاه خارج میشود. سپس توسط دستگاه رپینگ، روکش PVC با بهترین چسب ترکیه (پلی اورتان) به سطح رویی پروفیل متصل میشود.
برش پانل MDF. مولدرینگ و برش PVC. روکش پروفیل. کنترل نهایی. بسته بندی.