واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

درخت سبز یکی از معدود شرکت هایی است که افزایش کیفیت مصنوعات چوبی را سرلوحه کار خود قرار داد و اقدام به تأسیس آزمایشگاه نموده که بطور دوره ای تمام محصولات و مواد اولیه در اینجا کنترل و بازرسی می­شود. همچنین جهت کنترل حین فرایند تولید نیز، از بازرسین آموزش دیده و مجرب استفاده می نماید که تمام این عوامل سبب بهبود سیستم می گردد. با این حال در کیفیت پایانی نیست و روز به روز در این مسیر قدم بر می داریم.

QGOA1825
BXBH3370