۰۵ تیر ۱۳۹۵

اشتراك مطالب
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

صفحه اصلي

شرکت درخت سبز چوبینه با سابقه ی درخشان خود در امر تولید مصنوعات چوبی به ویژه انواع صفحات و درب های پست فرم همواره در تکاپوی جلب رضایت مشتریان اعم از همکاران و مصرف کنندگان نهایی بوده است، اما از آنجایی که سلایق و خواسته های مشتریان متعدد و پیوسته رو به نوگرایی دارد لذا شرکت نیز فعالیت خود را منطبق با این تغییرات و خواسته ها نموده و با سرمایه گذاری و برنامه ریزی منسجم و کنترل شده در قالب برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت اهداف خاصی را پیگیری و دنبال می نماید.

آرزو داریم که با اتخاذ تکنیک ها و تاکتیک های مدیریتی نوین و تکیه بر دانش و تجربه متخصصان کارآمد شرکت و به کارگیری تکنولوژی مدرن بتوانیم در جهت توسعه پایدار کشور عزیزمان گام برداریم.

ds-mainpage

 
 
 

Fa_Home_Achivs

كاربران
آمار بازديد