آزمایشات مخصوص صفحه کابینت طبق استاندارد ملی ایران:

 صفحات کابینت از چسباندن روکش چندلایی فشرده (HPL) روی ورق MDF یا WPC ، تحت تأثیر حرارت و فشار حاصل می شود.
بنابراین یکسری آزمایشات مربوط به HPL و برخی دیگر مربوط به MDF می باشد.

آزمایشات مربوط به MDF:

تست مقاومت به خمش (Bending strength): در این تست طبق استاندارد، MDF به ابعاد مدنظر برش داده شده و در جهت طولی و عرضی، آزمونه در دستگاه فشار (Tensile) براساس دستورالعمل قرار می‌گیرد و با اعمال فشار به مرکز آزمونه، تست انجام میشود و توسط نرم‌افزار مخصوص، نمودار تنش به کرنش کشیده می شود. براین اساس با توجه به محدوده الاستیسیته و نقطه شکست (خیز)، MDF های شرکت های مختلف با توجه به ماده اولیه و شرایط تولید، متفاوت خواهد بود. شرکت درخت سبز از بهترین MDF در تولید صفحه استفاده می‌نماید.

تست مقاومت به خمش

تست مدول الاستیسیته (Module elasticity): میزان حالت کشسانی یا الاستیکی MDF توسط این آیتم تعیین می شود که براساس حداکثر نیروی خمش در فرمول مربوطه بدست خواهد آمد.

تست مقاومت به چسبندگی داخلی (Internal bonding strength): در این تست MDF خام به ابعاد ۵ سانتیمتر در ۵ سانتیمتر برش داده شده و به فکهای مخصوص چسبیده می‌شود و آزمونه در دستگاه تنسایل قرار می‌گیرد و آزمون کشش انجام می‌شود. در این حالت با توجه به ساختار لیفی ورق MDF و فشردگی کمتر مغز ورق نسبت به دو سطح، آزمونه از وسط ورق جدا می‌شود که براساس نمودار کشیده شده نقطه شکست مشخص می‌شود و مقاومت به چسبندگی داخلی تعیین می‌گردد.

چسبندگی داخلی

تست دانسیته: براساس استاندارد، اوراق فشرده چوبی، در سه گروه درجه‌بندی می‌شوند:

  1. LDF (تخته فیبر با دانسیته کم): دارای وزن مخصوص بین ۰٫۵۵-۰٫۶۵ gr/cm3 است و استحکام بالایی ندارد و در مواردی که هدف عایق صدا باشد می توان از این ورق استفاده نمود.
  2. MDF (تخته فیبر با دانسیته متوسط) : دارای وزن مخصوص ۰٫۶۵-۰٫۸ gr/cm3 است و از جمله پرکاربردترین اوراق فشرده چوبی است که در تولید ورق های ملامینه، هایگلاس، اکریلیک، ممبران … استفاده میشود.
  3. HDF (تخته فیبر با دانسیته بالا) : دارای وزن مخصوص بیش از ۰٫۸ gr/cm3 است. در مواردی استفاده میشود که نیاز به استحکام بالا بوده و تخته بار بیشتری را باید تحمل نماید از جمله درب های HDF …

جهت تعیین دانسیته، آزمونه با ابعاد استاندارد توزین شده و وزن مخصوص از حاصل تقسیم وزن به حجم نمونه براساس ابعاد استاندارد تعیین می گردد.

تست دانسیته

تست واکشیدگی ضخامت و درصد جذب آب: با توجه به اینکه میزان جذب آب در زمان های مختبلف متفاوت است، طبق استاندارد طی مدت زمان ۲ ساعت و ۲۴ ساعت به روش غوطه وری MDF با ابعاد مشخص استاندارد، واکشیدگی ضخامت و درصد جذب آب تعیین میشود.
تعیین درصد رطوبت موجود در MDF: این آزمون براساس روش توزین، وزن اولیه و ثانویه، تعیین میشود.

تعیین درصد رطوبت

آزمایشات مربوط به روکش مصنوعی (HPL):

تست مقاومت به حرارت ظرف داغ: روغن مخصوص با دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد که در داخل ظرف آلومینیومی به دما رسیده، روی صفحه قرار میگیرد و اثری از خود باقی نمیگذارد.

تست مقاومت به لکه: فرمیکا دارای لایه محافظ، با ریختن مواد لک کننده مثل چای، قهوه، آبلیمو، مایع شستشو جرمگیر، چربی …. روی ورق HPL ، تحت شرایط استاندارد اثر ندارد و براساس استاندارد درجه بندی میشود.

تست چسبندگی سطحی ( tensile strength perpendicular to the plane of the panel): در این تست هدف تعیین مقاومت به جدا شدن روکش مصنوعی چسبیده شده به ورق خام میباشد که با استفاده از فکهای مربوطه و دستگاه تنسایل ین کار انجام می شود.

تست چسبندگی سطحی

تست سایش: در این تست با استفاده از دستگاه سایش در تعداد دورهای مختلف نمونه HPL در دستگاه قرار می گیرد و براساس مقاومت هر نوع HPL براساس مات و یا گلاسه بودن، تعیین می شود.

تست سایش

تست مقاومت به ضربه: با یک گوی استاندارد از نظر سایز و وزن، و با استفاده از دستگاه ضربه، صفحه کابینت مورد تست قرار میگیرد که در این حالت براساس استاندارد درجه بندی میشود.

تست آتش سیگار: در این تست، سیگار روی آزمونه قرار گرفته و با گذشت زمان و پاک کردن اثر آن از روی آزمونه، نمونه براساس استاندارد درجه بندی میشود.

تست بخار آب داغ: در این تست آزمونه بر روی یک ارلن حاوی آب درحال جوش بر روی توری قرار میگیرد و در این حالت براساس نوع HPL و استاندارد مربوطه، درجه بندی میشود که میزان پوسته شدن و یا طبله کردن فرمیکا و نیز عدم آن، بررسی میشود.

صفحات کابینت باید:

  • دارای رویه بدون درز باشد.
  • قسمت زیرین صفحات با کاغذ بالانسه یا متعادل کننده جهت مقاومت به رطوبت، پوشیده شود.
    صفحات کابینت دارای ضخامت مشخصی باشند که معمولاً در ایران ضخامت های ۳۲، ۴۸ و ۶۴ میلیمتر تولید و بکار برده میشود.
  • در حالتی که برای مبلمان اداری استفاده میشود بهتر است که روکش زیرین و رویی از یک جنس و رنگ باشند به اصطلاح زیره همرنگ رویه باشد.